با محمدعلی نجفی خارج از گود «سربه داران»

محمد علی نجفی که همچنان آرزوی ساخت فیلم سینمایی «خداوند الموت» را دارد، می گوید: «حرفه ام سینما نیست و سینماگر حرفه ای نیستم اما دغدغه ام سینماست.»