با شورجه، می‌خواهیم زیبایی را به سینمای عربی باز می‌گردانیم

سینماپرس: سمیره حاج جیلانی تهیه کننده فیلم سینمایی «احمد بای» گفت: جمال شورجه کارگردانی در سطح جهانی است و با این فیلم می‌خواهیم زیبایی را به سینمای عربی بازگردانیم.