با توجه به پروژه‌هایی که ما سینماگران در دست می‌گیریم ارزش‌گذاری و اهمیت دادن به مقوله پژوهش تغییر می‌کند

سینماپرس: آزیتا موگویی تهیه کننده و کارگردان سینما معتقد است: پژوهش امر بسیار لازم و مهمی است اما با توجه به پروژه‌هایی که ما سینماگران در دست می‌گیریم، ارزش‌گذاری و اهمیت دادن به مقوله پژوهش تغییر می‌کند.