با تعامل بین دستگاه ها مشکل اجرای کنسرت در مشهد رفع می شود

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: ما می توانیم از طریق تعامل با دستگاه های ذیربطی که منتقد اجرای کنسرت به خصوص در مشهد و همینطور در بعضی از شهرستان های استان هستند، - با تعامل بین دستگاه ها مشکل اجرای کنسرت در مشهد رفع می شود معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: ما می توانیم از طریق تعامل با دستگاه های ذیربطی که منتقد اجرای کنسرت به ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی