با تعاریف سنتی از مطالعه نمی توان به استقبال دنیای مدرن رفت

اگرچه در ظاهر سینما و هنرهای نمایشی نمی توانند جایگزین مطالعه کتاب شوند اما تماشای یک فیلم که بر گرفته از متن فیلمنامه است و گاه اقتباسی است از یک کتاب، - با تعاریف سنتی از مطالعه نمی توان به استقبال دنیای مدرن رفت تابش گفت: اگرچه در ظاهر سینما و هنرهای نمایشی نمی توانند جایگزین مطالعه کتاب شوند اما تماشای یک فیلم که بر گرفته از متن فیلمنامه است و گاه اقتباسی است از یک کتاب، می تواند تلاشی برای مرتفع نمودن ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی