با تحقق نظام تهیه‌کنندگی دستمزدهای بازیگران نیز قاعده‌مند می‌شود

سینماپرس: محمدمهدی حیدریان با بیان اینکه دستمزدهای بازیگران با تحقق "نظام تهیه‌کنندگی" قاعده‌مند خواهد شد، گفت: تا آخر سال جاری وضعیت تهیه‌کنندگان با این نظام‌نامه تطبیق نهایی داده می‌شود و با اجرای آن بازیگر نمی‌تواند قیمت‌های غیرمعقول به تولیدکننده بدهد چرا که با محدودیت از سوی صنف رو به رو می‌شود.