بایسته های جریان شناسی سینمای ایران

سینمای ایران به چهار بخش جریان روشنفکری التقاطی، فمینیستی، روشنفکری عامه پسند و سینمای انقلاب اسلامی تقسیم می شود. – ، دکتر رفیع الدین اسماعیلی در سلسله جلسات آموزشی دوره سواد رسانه به تحلیل سینمای ایران پرداخت. در این نشست به ادامه مباحث جریان شناسی سینمای ایران پرداخته شد. اسماعیلی درباره جریان شناسی سینمای ایران چهار جریان مطرح را بیان نمود که عبارتند از جریان فمینیستی، روشنفکری التقاطی، روشنفکری …
منبع خبر: خبرگزاری تقریب
دسته بندی خبر: سیاسی