باید به متدین‌ترین تربیت‌یافته‌های آمریکا و انگلیس هم شک کرد

سینماپرس: حسن عباسی گفت: باید به متدین‌ترین تربیت‌یافته‌های آمریکا و انگلیس هم شک کرد. از خطرات امنیتی ما تحصیل فرزندان مدیران در این کشورهاست. می‌گویند هیچ انسان موفقی نیست که در خارج تحصیل نکرده باشد،‌ اما قاسم سلیمانی، مجید شهریاری، تهرانی مقدم و.. خلاف این را ثابت کردند.