باید برای تامین لوکیشن قصه‌های مربوط به دهه ۶۰ یک شهرک سینمایی ویژه تاسیس کرد

سینماپرس: کارگردان سریال‌های تلویزیونی درباره ساخت آثاری که به دهه ۶۰ مربوط می‌شود بیان کرد که این سریال‌ها به دلیل سختی‌هایی که دارند یک شهرک سینمایی مجزا می‌خواهند.