باید از سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ و هنر مراقبت کرد

تهران – ایرنا – دبیرکل ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری با بیان اینکه صیانت از آثار فرهنگی و هنری یک وظیفه حاکمیتی در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، گفت: حوزه نمایش خانگی یکی از پرمخاطب ترین رسانه ها است بنابراین این بازار و تقاضای زیاد نیاز به صیانت دارد.