بانک جهانی شهرام را عموی سینما می سازد

من پیشنهاد دادم می توانیم فیلم بانک بین المللی شهرام را داشته باشیم و در میانه آن فلش بک هایی به گذشته بخورد. - --> کد خبر: 593857 1396/11/25 14:47:50 من پیشنهاد دادم می توانیم فیلم بانک بین المللی شهرام را داشته باشیم و در میانه آن فلش بک هایی به گذشته بخورد. نام شهرام جزایری در سال های اخیر به دلیل اتهاماتی که در پرونده های اقتصادی به وارد شده، بر سرزبان ها افتاده و کمتر کسی است که با نام و چهره او آشنا نباشد. جزایری ...
منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: سیاسی