بالماسکه قوانین نانوشته هستی را به تصویر خواهد کشید

کارگردان فیلم کوتاه بالماسکه (bal masque) گفت: «بالماسکه به تهیه کنندگی مجید عباچی یکی از پرهزینه ترین فیلم های کوتاه سال می باشد»