باشگاه هواداران نهمین جشنواره فیلم «وارش» راه اندازی شد

سینماپرس: به منظور استفاده از نمایش فیلم‌ها و برنامه‌های جنبی، باشگاه حامیان نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم وارش راه‌اندازی شد.