باز هم پرده نقره ای مهمان همایون می شود

سینما همایون از قدیمی ترین سالن های سینما در اصفهان است که دوران اوج رونق آن به چهل تا پنجاه سال پیش برمی گردد و در دو دهه اخیر، رو به ویرانی رفته در دو سال اخیر ایده بازسازی این سینما همه اهالی هنر را خوشحال کرد چرا که راه اندازی این سالن قرار بود روحی … – سینما همایون از قدیمی ترین سالن های سینما در اصفهان است که دوران اوج رونق آن به چهل تا پنجاه سال پیش برمی گردد و در دو دهه اخیر، رو به ویرانی رفته در دو سال …
منبع خبر: ایمنا
دسته بندی خبر: فرهنگی