بازی می کنم تا فراموش نشوم/جوان ها را برای نقش پیرها گریم می کنند

زهره صفوی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون می گوید بیشتر نقش های کوتاه و غیرکلیدی به هم سن های او پیشنهاد می شود و آنها را بازی می کند تا فراموش نشود.