بازی جوهانسن در نقش بیوه سیاهپوش

شرکت مارول برای نگارش فیلمنامه نسخه سینمایی «بلک ویدو/ بیوه سیاهپوش»، فیلمنامه نویس موردنظر خود را پیدا کرد. جک شافر، کار نوشتن فیلمنامه فیلم مستقل بلک ویدو را به عهده گرفت. شافر در حالی برای این کار انتخاب شده که هنوز مارول به صورت رسمی خبر تولید فیلم را اعلام نکرده است. اما اهل فن می گویند همین انتخاب حکایت از جدیت شرکت مارول برای تولید مجموعه فیلم بلک ویدو می کند.