بازیگر پیشکسوت سینما: ما اکنون در عزای رأیمان نشسته ایم! +عکس

آقای روحانی؛ جشن گرفتیم و پایکوبی کردیم، آن هنگام که به شما رأی دادیم، مراسم افطار شرکت در جشن است، ما اکنون در عزای رأیمان نشسته ایم. - تارخ در اینستاگرامش نوشت: آقای روحانی؛ جشن گرفتیم و پایکوبی کردیم، آن هنگام که به شما رأی دادیم، مراسم افطار شرکت در جشن است، ما اکنون در عزای رأیمان نشسته ایم. تنهایمان بگذارید.
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی