بازیگر معروف را به ورزشگاه راه ندادند

«حمید فرخ نژاد» بازیگر سینما و تلویزیون که برای تماشای دیدار صنعت نفت و استقلال خودش را به آبادان رسانده بود اجازه ورود به ورزشگاه تختی را نیافت.