بازیگر مختارنامه : نقش های سینما بین 100 نفر در حال چرخیدن است

تعداد کارها بسیار کم شده و دیگر از تولیدات شاخص دهه 70 و 80 خبری نیست، در سینما کارگردان هایی به همراه ترکیب ثابت خود در حال کار کردن هستند و این عرصه بین 100 نفر در حال چرخیدن است. –
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی