بازیگر شبکه جم روی آنتن شبکه 3 سیما

این سینماگر در مورد مهاجرتش به ترکیه و فعالیت در شبکه بدنام و ضددین جِم می گوید: بیکاری به جز ضرر مالی، برای من ضرر روحی و جسمی نیز داشت. طبیعتاً در این شرایط بد، - این سینماگر در مورد مهاجرتش به ترکیه و فعالیت در شبکه بدنام و ضددین جِم می گوید: بیکاری به جز ضرر مالی، برای من ضرر روحی و جسمی نیز داشت. طبیعتاً در این شرایط بد، با پیشنهاد اغواکننده ساخت یک سریال در ترکیه مواجه شدم! نویسنده را نمی شناختم ولی فیلمنامه ...
منبع خبر: تهران 24
دسته بندی خبر: فرهنگی