بازیگر «زیر درختان زیتون» امروز به خاک سپرده می‌شود

سینماپرس: حسین رضایی که به دلیل مشکلات ریوی روز گذشته اول اسفندماه درگذشت، امروز به سمت شهر رستم آباد در رودبار بدرقه می شود.