بازیگر زن سینما و تلویزیون: مگر ما نیازی به خودنمایی و دیده شدن داریم؟

نعیمه نظام دوست در ادامه حاشیه سازی های بعد از عیادت از استاد مشایخی قضاوت ها را ناعادلانه خواند و گفت: مگر ما نیازی به خودنمایی و دیده شدن داریم؟ آن هم خودنمایی از طریق عیادت از استاد خودمان! ما همانجا وقتی عکس ها را انداختیم قرار گذاشتیم این عکس ها ... - به گزارش گوارشی هم دارند ولی آنطور که مدیر برنامه و پسرشان به ما گفتند طی چند روز آینده از بیمارستان مرخص می شوند. هرکاری کنیم متفاوت می شویم! در ادامه، ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی