بازیگر زن: سینما در خصوص حجاب مانند تلویزیون عمل نکرده

خطوط قرمز را به خوبی رعایت کرده و مسئولان هم اجازه نداده اند تا بی عفتی و بی حجابی در تلویزیون جایی داشته باشد - در جمهوری اسلامی دو دوره ارزی را در سال های 1391 و 1396 شاهد بوده ایم که شباهت های قابل توجهی دارند/ خروج آمریکا از برجام موجب شد وضعیت ارزی مشابه سال های 1391 حادث شود/ بسیاری از اقدامات پو ل شویی با تشکیل حساب هایی
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: سیاسی