بازیگر بزرگ و کوچک وجود دارد اما نقش بزرگ و کوچک نه/آرش میراسماعیلی درمانم را بر عهده گرفته است

در سینما بازیگر بزرگ و کوچک وجود دارد اما نقش بزرگ و کوچک وجود ندارد. هنرپیشه خوب نقش کوتاه و کوچک را طوری بازی می کند که آن نقش کلیدی و بزرگ جلوه می کند و من هم سعی کردم در نقش کوتاهم در زهرمار کاری بزرگ انجام دهد. –
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: فرهنگی