بازیگر بازمانده بعد از 22 سال در ایران

سلما مصری بازیگر سوری فیلم سینمایی بازمانده با اشاره به بازی در این فیلم سینمایی و همچنین آخرین سکانس این اثر گفت: حدود 22 سال پیش این اثر ساخته شد. - سلما مصری بازیگر سوری فیلم سینمایی بازمانده با اشاره به بازی در این فیلم سینمایی و همچنین آخرین سکانس این اثر گفت: حدود 22 سال پیش این اثر ساخته شد. وقتی سیف الله داد سناریو این اثر را به من داد، من نقش صفیه را انتخاب کردم اما این کاراکتر سنش بیشتر از من بود، ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی