بازیگری که فقط هنرپیشه پسرش شد

وقتی جوان بودم سینما را دوست داشتم. ولی آن زمان برای خانواده ها ننگ بود اگر می گذاشتند، دخترشان در سینما کار کند. - احترام سادات حبیبان می گفت: وقتی جوان بودم سینما را دوست داشتم. ولی آن زمان برای خانواده ها ننگ بود اگر می گذاشتند، دخترشان در سینما کار کند. اما در سال های بعد که از جوانی فاصله گرفتم، سرانجام توانستم با فیلم های پسرم به سینما بیایم. احترام سادات حبیبان مادر علیرضا داودنژاد (کارگردان سینمای ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی