بازیگری که فقط هنرپیشه پسرش شد +عکس

وقتی جوان بودم سینما را دوست داشتم. ولی آن زمان برای خانواده ها ننگ بود اگر می گذاشتند، دخترشان در سینما کار کند. - ساعت 24- احترام سادات حبیبان می گفت: وقتی جوان بودم سینما را دوست داشتم. ولی آن زمان برای خانواده ها ننگ بود اگر می گذاشتند، دخترشان در سینما کار کند. اما در سال های بعد که از جوانی فاصله گرفتم، سرانجام توانستم با فیلم های پسرم به سینما بیایم. احترام سادات حبیبان مادر علیرضا داودنژاد (کارگردان ...
منبع خبر: ساعت 24
دسته بندی خبر: فرهنگی