بازیگری زن سینمای ایران که با مشکلات زندگی اش جوک می سازد

در خانه ما، مشکلات کوچک و بزرگ تبدیل به جُوک می شد و ما به آنها می خندیدیم. - به گزارش و محیط پیرامون، یک روز به مکانی خاص برود و آنجا را از زباله پاکسازی کند.عبدالرزاقی به قولش عمل کرد و با گروهی از دوستان و داوطلبان به طبیعت رفت و زباله ها را جمع اوری کرد و بعد که فیلمش از برنامه خنداونه پخش شد او تاکید کرد که از انباشت این همه زباله شگفت زده شده است.با عبدالرزاقی هم صحبت شدیم تا برایمان از دغدغه هایش درباره ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی