بازیگری را ترجیح می‌ دهم/حتی در سال ‌هایی که به شکل جدی کار اجرا را دنبال می کردم نگاهم به این کار، دائمی نبود

سینماپرس: هومن حاجی عبدالهی دوبلور و بازیگر سینما و تلویزیون گفت: خودم به عنوان کسی که در دهه ۶۰ بزرگ شده است، دوست دارم آی فیلم سریال های قدیمی و زیرخاکی متعلق به آن دهه را بیشتر پخش کند.