بازیگران چندتابعیتی سینمای ایران+ جدول

واکنش درست نسبت به بازیگرانی که برای خود و فرزندان شان تابعیت کشورهایی مثل آمریکا، کانادا و انگلیس را می گیرند چه باید باشد؟ روزنامه فرهیختگان نوشت: - شفقنا زندگی- واکنش درست نسبت به بازیگرانی که برای خود و فرزندان شان تابعیت کشورهایی مثل آمریکا، کانادا و انگلیس را می گیرند چه باید باشد؟ روزنامه فرهیختگان نوشت: بیایید یک بار هم که شده برای بررسی مساله مان، آن را با موارد مشابه خارجی اش مقایسه نکنیم ...
منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: بین الملل