بازیگران دیگر نمی توانند دستمزد غیرمعقول بگیرند

رییس سازمان سینمایی اعلام کرد با تحقق نظام تهیه کنندگی دستمزدهای بازیگران نیز قاعده مند خواهد شد. - به گزارش فوق نیز برطرف خواهد شد. با اجرای نظام نامه تهیه کنندگی بازیگر نمی تواند قیمت های غیرمعقول به تولیدکننده بدهد چراکه با محدودیت از سوی صنف رو به رو می شود. از این پس صدور هر پروانه ساخت براساس نظام نامه تهیه کنندگی ارزیابی می شود حیدریان با تاکید بر اینکه تهیه کنندگان خود موظف به اعمال این نظام نامه ...
منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی