بازگشت پارسا پیروزفز با خون شد به سینماها

مسعود کیمیایی درباره ساخت فیلم جدید خود گفت: صحبت های جدی برای تولید این فیلم با سرمایه گذار انجام گرفته است. – ، مسعود کیمیایی در هفتمین دهه فیلمسازی خود و در سی ویکمین فیلمش (با احتساب دو فیلمی که برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخت)، قرار است پیش تولید خون شد را آغاز کند. اخبار چهره ها _ مسعود کیمیایی درباره ساخت فیلم جدیدش گفت: صحبت های جدی با سرمایه گذار انجام گرفته است و در تدارک برای ساخت فیلم …
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: سیاسی