بازگشت مسعود فراستی با شب های هنر به تلویزیون

فلسفه فیلم یا فلسفه سینما موضوع برنامه شب های هنر است که امشب دوم آبان روی آنتن می رود. - هنر مورد بحث قرار می گیرد. نظریه های گوناگونی درباره فیلم و سینما از آغاز تا دوران معاصر در دست است که می توان آن را به 2 دسته کلاسیک و پساکلاسیک تقسیم کرد. فلاسفه درباره مشابهت های فلسفه و سینما می گویند که بن مایه هر 2 اندیشه است و نیز آن را ابزاری کارآمد برای اندیشیدن و اندیشه کردن فرض و روی آن بحث می کنند. برنامه شب ...
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی