بازگشت قانون به سینمای ایران با انتظامی؟

حسین انتظامی در ابتدای هفته آینده احتمالاً رسماً سکان هدایت سینمای ایران را در اختیار قرار می گیرد؛ یکی از انتظارات از این مدیر خوش سابقه بازگرداندن کامل قانون به سینمای ایران است؛ -
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: سیاسی