بازگشت «عمو اکبر» به نقش آفرینی کمدی خود در قاب تلویزیون

سینماپرس: اکبر عبدی بازیگر مطرح سینمای ایران به سریال «روزهای آبی» که این روزها در شمال کشور در حال تصویربرداری است پیوست.