بازگشت رامبد جوان به سینمای کمدی با قانون مورفی

فیلم سینمایی قانون مورفی تازه ترین ساخته رامبد جوان دو روز پیش فیلمبرداری خود را با حضور امیر جدیدی بازیگر جوان سینمای ایران آغاز کرد.