بازگشت جنیفر لوپز به سینما بعد از 3 سال

جنیفر لوپز بعد از 3 سال دوری از سینما در فیلم دومین حرکت بازی می کند. به گزارش نوداد نیوز، در این فیلم لوپز نقش کارگرچهل ساله یک مغازه بزرگ جعبه فروشی را دارد.او می گوید: در سال های گذشته چند فیلم به من پیشنهاد شد.اگر هیچ کسی داستان هایی را که می خواهیم روایت کنیم به ما پیشنهاد ندهد خودمان آنها را خلق می کنیم. . او تهیه کننده این فیلم نیز محسوب می شود.
منبع خبر: نوداد نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی