بازسازی سفارت آمریکا در شهرک سینمایی غزالی +تصاویر

سینماپرس: تهیه کننده سریال «نفوذ» گفت: ساخت دکور در شهرک غزالی ادامه دارد و این روزها مشغول ساخت دیوار سفارت آمریکا در شهرک سینمایی غزالی هستیم.