بازدید معاون وزیر ارشاد از دبیرخانه جشنواره تئاتر کوتاه اهر ارسباران

سینماپرس: سید محمد مجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از دبیرخانه جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر ارسباران، تئاتر را ظرفیتی مغتنم برای انتقال پیام به مخاطبان دانست.