بازدید معاون امور هنری ارشاد از دبیرخانه جشنواره تئاتر عروسکی

سینماپرس: سید محمدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی از دبیرخانه هفدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک بازید کردند.