بازدید رییس کنسرواتوار چایکوفسکی مسکو از ارکسترهای ایران

بسته فرهنگی این هفته به موضوعاتی چون برگزاری آیین امضای تفاهم نامه میان سازمان تامین اجتماعی و خانه تئاتر، خانه سینما و خانه موسیقی و بازدید رییس کنسرواتوار چایکوفسکی مسکو از ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران پرداخته است. -
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی