بازداشت همسر بازیگر معروف در استادیوم آزادی

بازداشت همسر بازیگر معروف در استادیوم آزادی - جو شکل گرفته در چند هفته اخیر برای ورود بانوان با گریم به استادیوم ها با نقشه حساب شده ی بازیگر معروف همراه نشد تا همسرش شناسایی و بازداشت شود.بازیگر معروف سینما که از خانواده ای هنری است، قصد داشت در این جدال همسرش را با گریمی مردانه وارد استادیوم کند که در گیت ورودی مورد شناسایی واقع شد و توسط حراست بازداشت شد.
منبع خبر: نوداد
دسته بندی خبر: فرهنگی