بازتاب «امپراطور جهنم» در رسانه های خارجی قابل توجه خواهد بود

سینماپرس: علیرام نورایی بازیگر فیلم «امپراطور جهنم» گفت: مطمئن هستم رسانه های منطقه نسبت به این فیلم و موضوع آن حساس خواهند شد زیرا کار ویژگی‌هایی دارد که جهانی است به ویژه در رابطه با سیاست بین الملل و کشورهای سازنده ی داعش حرف های زیادی دارد. بنابراین بازتاب و واکنش امپراطور جهنم در رسانه های منطقه و جهان قابل توجه خواهد بود.