بازتاب اخبار جشنواره فیلم کودک در رسانه‌های منطقه و بین‌الملل

سینماپرس: رسانه های منطقه از جمله «الجزیره»، «المیادین»، «الحیات»، «سوا»، «تلگراف»، «الواسط» به انعکاس اخبار مربوط به دوره سی و یکم جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان پرداختند.