بازار 14 میلیاردی هنر ایران در نیمه آبان

آبان برای هنر تجسمی حکم اکران نوروزی برای سینما را دارد. سه حراجی معتبر و قدیمی جهان در این ماه و به بیان دقیق تر در روزهای ابتدایی این ماه چکش هایشان را آماده فروش آثار هنری از سراسر دنیا می کنند. - پایتخت آبانی این حراجی ها لندن است. گویی که کریستیز، بونامز و ساتبیز سالشان را با فروش آثار هنری در آبان ماه تازه می کنند. امسال هنر ایران در این حراجی ها غایب یا بی رونق نبود و اتفاقا در مجموع برای چندمین بار رتبه ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: اقتصادی