بازار سرمایه در مسیر برداشت سینمایی

مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس در دیدار یا علیرضا تابش مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی تاکید کرد: در شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس این امکان مهیا است تا جامعه فرهنگ و هنر کشور به ویژه فعالان صنعت سینما از طریق دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته، – با بازار سرمایه و انواع روش های تامین مالی آشنا شوند. علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی امروز یک شنبه 6 اسفند ماه ضمن حضور در شرکت اطلاع رسانی و …
منبع خبر: شما نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی