بازارسیاه بلیط جشنواره فیلم فجر

در همه جای دنیا اغلب جشنواره ها به صورت تخصصی برگزار می شود و جشنواره فیلم فجر از معدود جشنواره هایی است که این میزان صندلی سینما در اختیار مردم قرار می گیرد و بر این اساس این دست تخلفات موضوع عادی است و نباید نگران آن باشیم