“بابک حمیدیان” و سبک بازیگری متفاوتش

از کدام متد بازیگری بهره می گیرید؟ استانیسلاوسکی یا بِرِشت؟ این سوالی است که خیلی از علاقه مندان سینما و بخصوص هنرجویان بازیگری هنگام دیدن بازیگران مورد علاقه خود می پرسند.