بابک حمیدیان؛ یارثابت ابراهیم

بازیگران پر کار فجر امسال؛ بابک حمیدیان؛ یارثابت ابراهیم ارسال زمان بندی شده:  سه شنبه, 10 بهمن, 1396 – 15:15 کمتر از دو روز دیگر تا آغاز جشنواره سی وششم فجر باقی مانده و در این بین برخی از بازیگران، پرکارتر از بقیه بوده اند.دربین عوامل ساخت یک فیلم، بازیگران جزو آن دسته از هنرمندانی به حساب می آیند که بیشتر از بقیه به چشم می آیند و به دلیل میزان زمانی که در اختیار یک پروژه هستند، بعضاً در یک سال، بیش از برخی دیگر از عوامل سینما، امکان فعالیت دارند. کمتر از دو روز دیگر تا آغاز جشنواره سی وششم فجر باقی مانده و در این بین برخی از بازیگران، پرکارتر از بقیه بوده اند.دربین عوامل ساخت یک فیلم، بازیگران جزو آن دسته از هنرمندانی به حساب می آیند که بیشتر از بقیه به چشم می آیند و به دلیل میزان زمانی که در اختیار یک پروژه هستند، بعضاً در یک سال، بیش از برخی دیگر از عوامل سینما، امکان فعالیت دارند.