این نفوذی پرقدرت کیست که سعی می کند این قطعه از تاریخ درست دیده نشود؟

سینماپرس: کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون نسبت به حذف بخش هایی از فیلم خود در رسانه ملی انتقاد دارد.